Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Label

Classificatiecodes van de wetenschapsportal Narcis (www.narcis.nl). De Narcis Classificatie is een schema van codes
waarmee experts en onderzoeksorganisaties kunnen worden ingedeeld en teruggevonden. De D-code rubriceert de wetenschappelijke disciplines.
Daarnaast bevat de classificatie een E-code. Deze code omvat een aantal interdisciplinaire onderzoeksgebieden. De Narcis Classificatie is
in 2015 herzien.

URI

https://www.narcis.nl/classification/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms